Missie en visie

Mijn missie
Door mijn positiviteit en eerlijkheid wil ik gezinnen inspireren en leren 100% verantwoordelijkheid te nemen voor dat wat er is (of speelt?) zodat het gezin in rust en harmonie en met begrip voor elkaar (verder) kan leven en waar er respect is voor elk individu binnen het gezin.

Mijn visie
Een kind groeit op tot een gelukkig mens als er ruimte is voor het uiten van emoties op een gezonde en gewenste manier, het liefdevol wordt begrensd en tegelijkertijd de ruimte krijgt om zelf te vallen en weer op te staan. Vanuit vertrouwen en een veilige omgeving leert een kind de uitdagingen van het leven zelf aan te gaan wat zorgt voor veerkracht zonder dat hij of zij het gevoel krijgt perfect te moeten zijn.

Mijn kernwaarden

  • Samen én in verbinding
  • Vanuit vertrouwen en integer
  • Met liefde, warmte en enthousiasme
  • Met positiviteit, passie, respect en zonder oordeel

Samen gaan we voor groei en geluk!

Op al mijn diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing

Maak nu een afspraak

Ontvang de Gelukkig opvoeden inspiratie en tips mail!


Kindgeluk • Hermina Terpstra • Japik Hepkemawei 1 • 8915 HE Leeuwarden • 06 - 289 77 969 • info@kindgeluk.com